Soundwave Wall

soundwavewall helbild

SOUNDWAVE® Wall er den største akustiske panel så langt produsert av Offecct og bygger på de eksisterende standarddimensjoner som er opprettet i en vellykket samling SOUNDWAVE®.

”Soundwave® Wall strekker sig från golv till tak, det är en panel som är en del av byggnadens arkitektur, som ett färdigbyggt väggparti. Jag har inspirerats av hur vissa interiörer ser ut i japanska hem, med väggar som är konstruerade med långa träplankor satta i rader. I den här typen av konstruktion bildar kontrasten mellan ljus och skugga en vacker kontinuerlig våg”, förklarar Christophe Pillet.

Mål: H 2340, B 585, D 50