Befaring

Befaring er et viktig ledd i å velge riktig type glassvegg i henhold til prosjektets krav og spesifikasjoner. Et godt og gjennomtenkt arbeid i denne fasen forenkler og effektiviserer for entreprenøren senere i byggeprosessen. Noen tips til hva som bør være avklart før vi kommer til måltaking:

Sjekkliste før oppmåling:

  • Hvis ikke gulv er lagt, hva slags gulv kommer? Er det likt på begge sider av glassvegg og glassdør?
  • Er alle vegger jevne i overflaten og i lodd?
  • Er det godt spikerslag der glassvegger eller systemvegger er tenkt?
  • Hvilken type glassvegg ønskes? 
  • Hvilke dørtyper ønskes? Fullhøydedører? Fullglassdører? Massivdører? Skyvedører? Tenk på slagretninger
  • Hvordan er adkomsten for store glassplater? Må evt glass heises inn? Husk at glass kan være svært tunge!
  • Skal det elektronikk til dører etc som må hensyntas?
  • Er det tilgjengelig plass til verktøy, glass og deler når glassvegger blir levert til byggeplass?

 

IMG 1246

Disse punktene er avgjørende da oppmåling er siste kontrollmulighet før evt ordre settes i bestilling. Etter befaring og evt påfølgende bestilling mottar entreprenør tegninger av glassvegger for en siste gjennomgang, sammen med en sjekkliste for bestillingen. Man skal huske på at når man bekrefter tegninger og ordre effektueres er det svært begrenset avbestillingsmulighet.

IMG 1038

For Indunor er det viktig å se lokalene før vi tilbyr løsningsforslag for glassvegger. Dette for å sikre at løsningene ivaretar krav og spesifikasjoner fra byggherren innenfor de økonomiske rammene til prosjektet. Befaring gjennomføres som regel underveis eller tidlig i byggeprosessen. Detaljert oppmåling skjer når tilstøtende vegger og skjørter er klart.

Indunorer en fleksibel og kvalitetsbevisst samarbeidspartner for entreprenører. I forbindelse med vår leveranse av glassvegger tilbyr vi kostnadsfri og uforpliktende befaring av dine lokaler. Vi kan befare lokaler før bygging og konstruere 3D tegninger basert på beskrivelser og spesifikasjoner fra arkitekter og prosjektledere. Når det er tid kan vi også gjøre måltaking underveis eller etter at lokaler er klare for glassvegger- og systeminnredning. 

Vi gjør befaringer over hele Østlandet for våre prosjekter, men prøver også å løse mange diskusjoner ved hjelp av mail og telefon. Ta kontakt med Indunor i dag! 

button email 1.1

button call 1.1

 

Se vårt utvalg av veggløsninger i dag og ta kontakt: