Brann og lydkrav

  • DSC 0093

    Indunor - DEKO FG Fire Vi utvikler gode brannvegger

  • 145

    Indunor - DEKO FG Silent Lydvegger opptil 50 dB

Strenge lyd- eller brannkrav til vegger er en gjennomgående utfordring i de fleste moderne byggeprosjekter. Dagens arkitekter er grensesprengende og innovative, mens tekniske forskrifter stadig gjør dette arbeidet mer utfordrende.

Indunor sammen med DEKO jobbber derfor med å gjøre denne jobben enklere slik at lover og regler ikke begrenser den kreative kraft. Vi ønsker til enhver tid å være en pådriver i markedet for å utvikle muligheter og finne nye bruksområder for våre glassvegger.
Effekten av sollys til arbeidsplassen må ikke undervurderes og vi har derfor forstått viktigheten av glassvegger med lyd og brannklassfisering som er helt i toppen av hva markedet kan tilby.

Vi har hovedsaklig to produktgrupper innenfor lyd og brann, henholdsvis DEKO FG Silent og DEKO FG Fire. Men også flere av våre andre produkter, som f eks DEKO MG Modulvegger kan tilbys med ulike godkjenninger.

Ulike krav, samme design

- Ingen profiler i mellom glass, uansett brann eller lydkrav
- Kompatibelt med flere ulike brann- og/eller lyddører
- FG Fire og FG Silent er kompatible med alle andre av våre glassvegger
- Fullglassvegger opptil 50 dB (Rw) og EI 60


Teknisk forskrift (TEK) til Plan- og bygningsloven stiller krav til lydisolasjon i søknadspliktige kontorbygg. NS 8175 angir laveste grenseverdier for feltmålt lydreduksjonstall R’w i vanlige kontorer.
Indunor tilfredsstiller med sitt produktsortiment lydklasse C, hvor DEKO FG silent er sertifisert inntil 50 dB Rw. Brannkrav tilfredsstilles best med våre DEKO FG Fire glassvegger, godkjent inntil EI 60.

Ta gjerne kontakt med oss dersom dere trenger informasjon om lydreduksjon og branngodkjente glassvegger.
Indunor diskuterer gjerne spesielle krav og ønsker fra arkitekter eller entreprenører.


Les mer på våre produktsider:

DEKO FG Silent
DEKO FG Fire

 

button email 1.1

 

button call 1.1