DEKO GV - Teknisk informasjon

DEKO 160306 37Den store avstanden mellom glassene og bruken av to forskjellige glasstykkelser, sikrer en svært høy luftlydisolasjon. Ved bruk av standardglass oppnås dermed en lydreduksjon på Rw 39 dB*.

DEKO GV              
Type Vegtykkelse (mm) Glasslag (antall) Glasstype Vekt
(kg/m²)
Luftlydisolering
(Rw)
Brandklasse (min)
GV 1090 92 2 4+6 mm 25-35 39 (44) dB 1 Uklassifisert
GV 1290 118 2 4+6 mm 25-45 39 (49) dB 1 Uklassifisert / EI 60 2
GV 1490 144 2 4+6 mm 25-35 39 (44) dB 1 Uklassifisert
GV 1090 F-30 92 2 4 mm alm. glas + 7 mm brannglas 30 39 dB F-30
GV 1290 F-30 118 2 4 mm alm. glas + 7 mm brannglas 30 39 dB F-30

1) Lydisoleringsverdiene er oppnådd ved å bygge inn andre glasstyper enn våre standardglass. Det er også mulig å oppnå verdier på hhv. 41, 42, og 44 dB ved å benytte spesialglass. Verdiene er basert på offisielle DELTA prøver.

2) DEKO GV veggen i sprinklet utførelse og med 6 + 8 mm herdet glass oppfyller EI 60 brannkrav. Dette er offisielt testet på DBI

DEKO GV er testet med mange forskjellige glasstyper. Det er mulig å oppnå en lydreduksjon på inntil Rw 49 dB*, ved offisiell DELTA-testing, noe som bl.a. er ideelt til skole- og institusjonsbygg. 

Uansett lydkrav benyttes samme konstruksjon med smale aluminiumssprosser. DEKO GV er testet og klassifisert i henhold til europeiske og danske standarder for brannsikring. DEKO GV-systemet er testet og godkjent som F-30 konstruksjon, hvor det ene laget består av 7mm brannglass.

I tillegg er glassveggen EI 60 klassifisert ved Dansk Brandteknisk Institut uten bruk av brannglass, men i en sprinklet utførelse av glasspartiene. Til denne type konstruksjon benyttes vanlig 6 til 8mm herdet glass. 

Som alternativ til DEKO GV finnes glassveggene DEKO BK eller DEKO FG Fire, som også er testet og klassifisert inntil EI 60.

 

button email 1.1

button call 1.1